اتحادیه رایانه اصفهان,صنف رایانه اصفهان,اصفهان,صنف فناوری اطلاعات,نظام صنفی رایانه,


 
 

آخرین اخبـار

الزام واحدهای صنفی جهت ثبت واحد در سامانه سلامت و دریافت کدQR (23 مهر 1399)

الزام واحدهای صنفی جهت ثبت واحد در سامانه سلامت و دریافت کدQR

ابلاغیه معاونت اقتصادی رییس جمهور در ارتباط با مستثنی شدن دارندگان چک برگشتی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی (18 مهر 1399)

ابلاغیه معاونت اقتصادی رییس جمهور در ارتباط با مستثنی شدن دارندگان چک برگشتی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی

وبنیار تخصصی آشنایی با فرصت های تجاری ایران و کنیا (21 مهر 1399)

وبنیار تخصصی آشنایی با فرصت های تجاری ایران و کنیا

نامه اداره دارایی به اتحادیه فناوری اطلاعات در خصوص آیین نامه اجرایی و حذف ضریب علی الراس (15 مهر 1399)

نامه اداره دارایی به اتحادیه فناوری اطلاعات در خصوص آیین نامه اجرایی و حذف ضریب علی الراس

دستورالعمل جامع ضوابط و طرحهای حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده توسط وزارت فناوری ارتباطات و ارتباطات (14 مهر 1399)

دستورالعمل جامع ضوابط و طرحهای حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده توسط وزارت فناوری ارتباطات و ارتباطات

کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی (9 مهر 1399)

کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی

مشارکت در نظرسنجی تدوین برنامه جامع شهر اصفهان (7 مهر 1399)

هماهنگی توزیع الکترونیکی گاز مایع (1 مهر 1399)

هماهنگی توزیع الکترونیکی گاز مایع

برگزاری جلسه کارگروه کنسول اتحادیه (25 شهریور 1399)

برگزاری جلسه کارگروه کنسول اتحادیه

برگزاری جلسه اتحادیه با حضور حداکثری اعضای هئیت رییسه (24 شهریور 1399)

برگزاری جلسه اتحادیه با حضور حداکثری اعضاء

همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم (22 شهریور 1399)

???? همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم

صدور گواهی عدم سوء پیشینه در کمتر از ۲۴ ساعت (22 شهریور 1399)

صدور گواهی عدم سوء پیشینه در کمتر از ۲۴ ساعت

بخشنامه درخصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی (20 شهریور 1399)

بخشنامه درخصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حسابهای غیر واقعی

برگزاری تشکیل میز توسعه صادرات اصناف در سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان (20 شهریور 1399)

تشکیل میز توسعه صادرات با محوریت اتاق اصناف (19 شهریور 1399)

تشکیل میز توسعه صادرات با محوریت اتاق اصناف