در راستای تعامل هر چه بیشتر ،اعضای اتحادیه میتوانند با مراجعه به لینک زیر نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی نظرات ارزشمند شما ،اتحادیه اقدامات لازم را صورت دهد.از این پس هر هفته نظرات در کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
* ضروری
نام و نام خانوادگی :
نام واحد صنفی :
شماره موبایل :
* ایمیل :
* ارایه پیشنهادات و انتقادات :
* وضعیت :