اطلاع رسانی به کارآفرینان و سرمایه گذاران در بخش های مختلف در زمینه رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات لازم بمنظور ایجاد فضایی امن و به دور از حادثه

عدم اعلام موجودی خارج از سامانه انباره

بخشنامه طرح مشوق بیمه کارفرمایی

بخشنامه مصوبات دولت درخصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران

بخشنامه امکان استمرار بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان در صورت انتقال کارگاه کمتر از پنج نفر شاغل

پایش تصویری واحدهای صنفی و اماکن عمومی

الزام نصب برچسب های QRcode وزارت بهداشت

بخشنامه تخلفات اداری

صورتجلسه کمیته حمل و نقل و بار و مسافر ستاد مدیریت بیماری کرونا

سامانه پیشرفت یاران

دستور العمل اتحادیه برای رسته های مختلف صنف رایانه در ایام قرنطینه

مشاغل گروه 1 که با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز به فعالیت هستند

ارسال در تسریع لیست متقاضیان گاز مایع

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاغل طبقه بندی شده از بیست آبان ماه الی بیست آذرماه حداکثر تا ساعت هجده مجاز به فعالیت هستند.لازم به ذکر است چنانچه فعالانصنفی مصوبه ابلاغی را رعایت ننمایند ، متخلف شناخته شده و مشمول اعمال قانون )پلمپ( خواهند شد و تا پایان طرح یکماهه پلمپ واحد آن ادامه یافته و به قوت خود باقی خواهد بود.