به اطلاع می رساند حسب اعلام ریاست محترم اتاق اصناف ایران صنوفی که دچار خسران و زیان در
عملکرد سال 9911 گردیده اند و تصور دارند تبصره ماده 911 جوابگوی خسارت آنها نمی باشد ، می توانند از ظرفیت
ماده ) 19 ( ق.م.م جهت برخورداری از تسهیلات و معافیت های پیش بینی شده در این قانون استفاده نمایند و در صورت
ارائه اسناد مثبته از سوی صنوف ، سازمان امور مالیاتی نیز نهایت مساعدت را معمول خواهد نمود.
بازدید : 248
20 تیر 1400 ساعت 12:03 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری