بخشنامه طرح مشوق بیمه کارفرمایی

بخشنامه مصوبات دولت درخصوص بسته های حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف ایران

پایش تصویری واحدهای صنفی و اماکن عمومی

الزام نصب برچسب های QRcode وزارت بهداشت

بخشنامه تخلفات اداری

صورتجلسه کمیته حمل و نقل و بار و مسافر ستاد مدیریت بیماری کرونا

سامانه پیشرفت یاران

دستور العمل اتحادیه برای رسته های مختلف صنف رایانه در ایام قرنطینه

مشاغل گروه 1 که با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز به فعالیت هستند

ارسال در تسریع لیست متقاضیان گاز مایع

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاغل طبقه بندی شده از بیست آبان ماه الی بیست آذرماه حداکثر تا ساعت هجده مجاز به فعالیت هستند.لازم به ذکر است چنانچه فعالانصنفی مصوبه ابلاغی را رعایت ننمایند ، متخلف شناخته شده و مشمول اعمال قانون )پلمپ( خواهند شد و تا پایان طرح یکماهه پلمپ واحد آن ادامه یافته و به قوت خود باقی خواهد بود.

ابلاغیه پلیس امنیت ثبت نام اتباع افغانستان توسط کافی نت ها

ممنوعیت تبلیغ و همکاری با شبکه های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره ای

ضرورت استفاده از بارکدهای دو بعدی برای ارزیابی رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف